PassPortal

En kode på 8 tegn med store og små bogstaver, tal og/eller tegn, er nødvendigvis ikke bedre end en kode på 12 tegn med store og små bogstaver. Dette skyldes at jo længere koden er, jo længere tid vil det tage at bryde den.

Et godt tip er at lave en sætning; JegElskeratcykletilArbejde – koden er måske ”simpel” i forhold til at man ikke har tal og tegn med, men længden gør at den tager meget længere tid at bryde kontra en kode på ”kun” 8 tegn.

Med ITGuy Passportal får virksomheden adgang til et stærkt værktøj, som hjælper medarbejderne med at sikre høj sikkerhed omkring password. Det er muligt at angive forskellige roller til medarbejderne afhængig af hvilken information de skal have adgang til.
Selve værktøjet er både online, app på mobilen samt som plug-in til browseren. Dette gør at medarbejderen altid har adgang.
Medarbejderen har mulighed for at oprette egne koder samt dele koder med kollegaer. Dette gør det overflødigt med små gule sedler eller et fælles Word dokument hvor alt står i.

Selve værktøjet er beskyttet med brugernavn, password, 2-faktor og en effektiv krypteringsnøgle.

Når det købes gennem ITGuy har vi mulighed for at dele den dokumentation og de koder vi har med jer. Dette sikrer at vi altid har opdateret dokumentation og alle parter har det samme billede, af IT-installationen.

Ledelsen har mulighed for at trække rapporter over hvilke medarbejder der har tilgået hvilke koder, alder på koder samt styrke af de koder som er oprettet.

Når man opretter nye koder, generer værktøjet automatisk en kode som medarbejder bare kopiere og sætter ind, på den måde sikres at ingen koder bliver genbrugt.